Ogłoszenia

Dyrekcja Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginele w Grajewie poszukuje lekarza do pracy w ramach normalnej ordynacji do Oddziału Rehabilitacyjnego, posiadającego specjalizację rehabilitacja medyczna lub będącego w trakcie specjalizacji.

Zapewniamy korzystne warunki płacowe oraz dobrą atmosferę w pracy.

 

Telefon kontaktowy: 86-272-32-71

E-mail: sekretariat@szpital-grajewo.pl

 Data: 2019-05-16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrekcja Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginele w Grajewie poszukuje lekarza do pracy w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub w domu świadczeniobiorcy

Zapewniamy korzystne warunki płacowe oraz dobrą atmosferę w pracy.

 

Telefon kontaktowy: 86-272-20-41

E-mail: sekretariat@szpital-grajewo.pl

 Data: 2019-05-16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrekcja Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginele w Grajewie poszukuje lekarza do pracy w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zapewniamy korzystne warunki płacowe oraz dobrą atmosferę w pracy.

 

Telefon kontaktowy: 86-272-20-41

E-mail: sekretariat@szpital-grajewo.pl

Data: 2019-05-16