Poradnie

Wymagane dokumenty przy zapisie do Poradni: dowód tożsamości, skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku Pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy).

 

Skierowanie (oryginał) do Poradni należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni od daty rejestracji na pierwszą wizytę.

 

W przypadku posiadania: dokumentacji medycznej opisującej przebieg choroby, wyników badań, wykazu i dawek aktualnie zażywanych leków - prosimy o zabranie ich ze sobą na pierwszą wizytę do wglądu dla lekarza.

 

O zmianach godzin pracy w poradniach informacji udziela rejestracja.