24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Szczepienia przeciw COVID19

21 Grudzień 2020

Szpital Ogólny im. dr W. Gienla w Grajewie jest Szpitalem węzłowym do którego spływają informacje dotyczące zainteresowanych osób Szczepieniami przeciw COVID-19.

 

Kontakt do koordynatora szczepień: Laskowska Monika
m.laskowska@szpital-grajewo.pl
oraz pod nr tel. 

607 – 821 – 749

w wyznaczonych godzinach:

poniedziałek :   8:00   -   11:00

wtorek:                 8:00   -  14:35

środa:                    8:00   -  14:35

czwartek:            8:00    -  14:35

piątek:                  12:00   -  14:35

 

Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni:

a. Pracownicy szpitala węzłowego,
b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
c. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
f. Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
g. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

 

Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są uprawnieni:
a. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,
b. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
c. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,d.Członkowie pozostałych służb ratowniczych jak WOPR, GOPR, TOPR itp.
e. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

 

Każdy zewnętrzny podmiot powinien dostarczyć zgody personelu na przetwarzanie danych osobowych oraz wykaz osób do zaszczepienia, do pobrania poniżej.

W załączeniu:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- formularz z wykazem osób do zaszczepienia,