24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

ZP 01-19

ZP 01-19 - Przetarg nieograniczony na dostawę pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej do Pracowni Zabiegowej Angiografii Szpitala Ogólnego w Grajewie.