24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Dofinansowania

 

Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych

 

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 

Dotacja celowa z Budżetu Państwa

 

Cel: zabezpieczenie poprawnego i bezpiecznego transportu lotniczego pacjentów ze stanami zagrożenia życia oraz zachowanie zasady „złotej godziny”, podniesienie standardu i jakości usług medycznych, świadczonych przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie oraz dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Grajewie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

 

 

DOFINANSOWANIE

595 499,64 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

1 389 546,41 zł

 

Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

 

 

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem.

 

 

DOFINANSOWANIE

470 212,26 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

470 212,26 zł

 

Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia

w roku 2020 (POLKARD)

 

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 

Zakup dofinansowany ze środków

Ministra Zdrowia

 

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup aparatu USG z możliwością echokardiografii.

 

 

DOFINANSOWANIE

224 628,99 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

242 969,00 zł

 

Rozbudowa instalacji gazów medycznych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie

 

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 

Dotacja celowa z rezerwy celowej

Budżetu Państwa

 

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki medycznej poprzez modernizację infrastruktury ochrony zdrowia.

 

 

DOFINANSOWANIE

500 000,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

500 000,00 zł

 

Zakup aparatów RTG w ramach zapobiegania zakażeniem wirusem

SARS-CoV-2

 

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

 

 

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup cyfrowego aparatów stacjonarnego RTG oraz cyfrowego aparatu mobilnego RTG wraz z integracją.

 

 

DOFINANSOWANIE

1 700 000,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

1 700 000,00 zł

 

 

Zakup tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi pracowni komputerowej

 

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

 

 

 

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

 

 

DOFINANSOWANIE

2 000 000,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA

2 000 000,00 zł