24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Poradnie

  • Wymagane dokumenty przy zapisie do Poradni: dowód tożsamości, skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku Pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy).
  • Skierowanie (oryginał) do Poradni należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni od daty rejestracji na pierwszą wizytę.
  • W przypadku posiadania: dokumentacji medycznej opisującej przebieg choroby, wyników badań, wykazu i dawek aktualnie zażywanych leków - prosimy o zabranie ich ze sobą na pierwszą wizytę do wglądu dla lekarza.

O zmianach godzin pracy w poradniach informacji udziela rejestracja.

 

 

 

Wykaz  Poradni:

 

 ⇒  PORADNIA  ALERGOLOGICZNA

 

⇒  PORADNIA  CHIRURGII DZIECIĘCEJ

 

⇒  PORADNIA  CHIRURGII  OGÓLNEJ

 

⇒  PORADNIA  CHORÓB  ZAKAŹNYCH

 

⇒  PORADNIA  DERMATOLOGICZNA

 

⇒  PORADNIA  DIABETOLOGICZNA

 

⇒  PORADNIA  GINEKOLOGICZNA

 

⇒  PORADNIA  MEDYCYNY  PRACY

 

⇒  PORADNIA  ENDOKRYNOLOGICZNA

 

⇒  PORADNIA  NEUROLOGICZNA

 

⇒  PORADNIA  NOCNEJ  I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI  ZDROWOTNEJ

 

⇒  PORADNIA  OKULISTYCZNA

 

⇒  PORADNIA  ORTOPEDYCZNA

 

⇒  PORADNIA  OTOLARYNGOLOGICZNA

 

⇒  PORADNIA  PEDIATRYCZNA

 

⇒  PORADNIA  PRELUKSACYJNA

 

⇒  PORADNIA  REHABILITACYJNA

 

⇒  PORADNIA  ZDROWIA  PSYCHICZNEGO

 

⇒  ZESPÓŁ  LECZENIA  ŚRODOWISKOWEGO