24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Laboratorium

KIEROWNIK

mgr. Aleksandra Przyborowska spec. analityki klinicznej

 

Tel. 86 211 91 03

 

W skład Laboratorium Analitycznego wchodzą:

 • a) Punkt Pobrań tel. 86 211 91 10 
 • b) Pracownia Biochemii i Immunologii
 • c) Pracownia Hematologii i Koagulologii
 • d) Pracownia Analityki Ogólnej
 • e) Pracownia Serologii
 • f) Pracownia Cytologii Ginekologicznej
 • g) Bank Krwi 86 211 91 45 
 • h) Pracownia Mikrobiologii Ogólnej
 • i) Pracownia Jelitowa
 • j) Pracownia Chorób Infekcyjnyc

Laboratorium Analityczne jest placówką diagnostyczną, świadczącą usługi medyczne wszystkim jednostkom, które wchodzą w skład Szpitala Ogólnego w Grajewie oraz na zasadach sprzedaży usług — Niepublicznym ZOZ-om i indywidualnym osobom z terenu powiatu grajewskiego.

Wykonywane są tutaj badania hematologiczne (wszystkie parametry morfologii krwi(, z zakresu biochemii (substraty, enzymy, elektrolity, białka specyficzne), immunochemii (hormony, markery nowotworowe, markery WZW typ B, C, HIV, poziom witaminy B12, D3 25OH, markery kardiologiczne, przeciwciała Toxo Img, IgG, Borrelia Igm, IgG HbA1c i inne), z zakresu alanityki ogólnej (analiza moczu, badania parazytologiczne kału, badania płynów z jam ciała, płynu mózgowo – rdzeniowego), badania służące monitorowaniu układu krzepnięcia (PT, APTT, Fibrynogen, D-dimery), badania serologii grup krwi.

Pracownie laboratorium wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny oraz
w komputerową aparaturę diagnostyczną, dostarczającą informacji o ponad 200 parametrach biochemicznych i hematologicznych. W laboratorium pracują wysokiej klasy specjaliści z zakresu analityki medycznej.

Dla szpitalnych oddziałów Laboratorium świadczy usługi w systemie ciągłym.

 

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są w Punkcie pobrań:

 • rejestracja, przyjmowanie i pobieranie materiałów do badań, odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 — 11:30; sobota 7:30-11:00
 • odbiór wyników tego samego dnia po godz. 15:00 w Laboratorium lub następnego dnia w Rejestracji Ogólnej, z wyjątkiem badań wykonywanym w określone dni tygodnia; Jest możliwość odczytania wyników online, więcej informacji w punkcie pobrań lub pokoju 116 (administracja)
 • pacjenci ze skierowaniem „cito” przyjmowani są przez całą dobę;
 • pracownicy Laboratorium Analitycznego obsługują również raz w tygodniu punkty pobrań przy przychodniach w Szczuczynie i Wąsoszu.

Wyniki badań wydawane są pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Formularz upoważnienia można pobrać w Punkcie Pobrań lub ze strony internetowej szpitala.

 

Pakiety badań:

 

Pakiety badań laboratoryjnych zostały utworzone, aby pomóc Państwu dobrać badania dla siebie.

 

 

 

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

WZÓR UPOWAŻNIENIA