24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Podniesienie poziomu usług świadczeń medycznych

23 Styczeń 2019

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie zrealizował projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej

Działanie 6.2. Rozwój lokalnej infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

 

 

Tytuł projektu:

„Podniesienie poziomu usług świadczeń medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie

poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej”

 

Całkowita wartość inwestycji:                                                   7 442 699,84 zł

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego:                                             2 150 888,21 zł

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dysponenci)              3 702 867,89 zł