24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Przyjęcie do szpitala

Ze skierowaniem na leczenie szpitalne w trybie planowym należy zgłosić się do Izby Przyjęć przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)

 

Pacjenci do szpitala przyjmowani są w trybie planowym i w trybie nagłym:


Przyjęcie planowe – pacjenci przyjmowani do leczenia szpitalnego z uzgodnionym wcześniej terminem przyjęcia do szpitala.

 


Przyjęcie w trybie nagłym – pacjenci przyjmowani do leczenia szpitalnego w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

 

I. Przyjęcie w trybie planowym:
1. Pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć w dniu uzgodnionego terminu przyjęcia.
2. Pacjent okazuje dokumenty, niezbędne do założenia dokumentacji medycznej:
- skierowanie do szpitala (jeżeli nie było dostarczone wcześniej),
- dowód tożsamości z numerem PESEL,

- aktualne badania lekarskie
- w przypadku obcokrajowców – dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń.
3. W celu pełnej informacji o stanie zdrowia i realizowanych świadczeniach w przeszłości, zaleca się dostarczenie dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych.
4. Pacjent upoważnia osobę do udzielania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych oraz osobę do uzyskania dokumentacji medycznej.
5. Pacjent może zdeponować rzeczy wartościowe w depozycie szpitala.
6. Pacjent powinien posiadać:
a) przybory toaletowe,
b) ręcznik,
c) piżamę i kapcie,
d) bieliznę osobistą,
e) inne rzeczy, o których pacjent został poinformowany przy ustalaniu terminu przyjęcia.

II. Przyjęcia w trybie nagłym realizowane są w odniesieniu do pacjentów:
- Zgłaszających się osobiście ze skierowaniem lub bez skierowania,
- Przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego,
- Dzieci/małoletnich zgłaszających się do SOR.

1. W pierwszej kolejności zaopatrywani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
2. Lekarz SOR dokonuje oceny stanu zdrowia i podejmuje decyzję, co do dalszego leczenia adekwatnie do stanu zdrowia.
3. Pacjent może zostać:
- przyjęty do SOR,
- przyjęty do oddziału szpitalnego,
- przekazany do ośrodka o wyższej referencyjności lub do jednostki odpowiadającej profilowi danego schorzenia (neurochirurgia, kardiochirurgia).

4. W SOR podejmowane są wobec pacjenta czynności medyczne adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta.

5. Rejestratorka medyczna SOR zakłada pacjentowi dokumentację medyczną.

 

Pacjenci wymagający porady z zakresu kompetencji lekarza rodzinnego korzystają z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie w godzinach od 18:00 - 08:00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.