24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Kontakt

Szpital Ogólny im. dr  Witolda Ginela

ul.Konstytucji 3 Maja 34
19-200 Grajewo 

Centrala: 86 272 32 71

E-mail:     sekretariat@szpital-grajewo.plADMINISTRACJA   KARDIOLOGIA  
Sekretariat 86 211 91 85 Ordynator 86 211 91 50
Księgowość 86 211 91 21 Lekarze 86 211 91 49
Księgowość mater. 86 211 91 14 Pielęgniarki 86 211 91 51
Kierownik Kadr 86 211 91 24 OIOK 86 211 91 52
Kadry 86 211 91 26 Sekretarka 86 211 91 48
Zaopatrzenie 86 272 36 13 Prac. Diag. Kard. 86 211 91 04
Kasa 86 211 91 25    
RUM 86 211 91 31 ANGIOGRAFIA  
Statystyka 86 272 32 73 Gabinet Hemodynam. 86 211 91 77
Dokumentacja med. 86 211 91 16 Lekarze 86 272 32 74
Informatycy 86 211 91 15 Pielęgniarki 86 211 91 77
BHP 86 211 91 20    
Dział Tech. - Eksp. 86 272 27 09 WEWNĘTRZNY  
Dział Utrzym. Czyst. 86 211 91 43 Ordynator 86 211 91 54
    Lekarze 86 211 91 53
Rejestracja 1 86 211 91 17 Pielęgniarki 86 272 32 78
Rejestracja 2 86 272 31 31 Sekretarka 86 211 91 48
Rejestracja 3 86 211 91 13    
       
Punkt pobrań 86 211 91 10    
    PSYCHIATRYCZNY  
POZ 86 211 91 86 Lekarze 86 272 32 75
    Pielęgniarki 86 211 91 59
Rejes. Dział Reh. 86 211 91 73 Sekretarka 86 211 91 60
Fizjoterapia 86 211 91 81    
    DZIENNY PSYCH.  
RTG rejetracja 86 211 91 07 Oddziałowa 86 211 91 61
Sterownia 86 211 91 06    
Apteka 86 272 89 89  SOR 86 272 82 86
    Lekarze 86 211 91 75
Laboratorium Mikro. 86 211 91 03 Pielęgniarki 86 272 82 86
Laboratorium Analit. 86 211 91 02 Sala 86 211 91 32
Pracow. Biochem. 86 211 91 01   86 211 91 29
Serologia 86 211 91 45    
    ORTOPEDIA  
Sterylizatornia 86 211 91 19 Ordynator 86 211 91 38
    Lekarze 86 211 91 55
PORADNIE   Oddziałowa - zapisy do kolejki 86 211 91 56
Endoskopia 86 211 91 05 Pielęgniarki 86 211 91 55
696 471 907    
Chirurgiczna 86 211 91 62    
Chirurgii Dziecięcej 86 211 91 63 REHABILITACJA  
Medycyna Pracy 86 211 91  12 Ordynator 86 211 91 78
Okulistyczna 86 211 91 68 Oddziałowa 86 211 91 80
Diabetologiczna 86 211 91 65 Pielęgniarki 86 211 91 79
Alergologiczna 86 272 32 77 Rehabilitanci 86 211 91 82
Neurologiczna 86 211 91 67    
Otolaryngologiczna 86 211 91 69 OIOM  
Rehabilitacyjna 86 211 91 74 Lekarze 86 211 91 83
Ginekologiczna 86 211 91 66 Oddziałowa 86 211 91 84
Kardiologiczna 86 211 91 11 Pielęgniarki 86 272 32 76
Chorób Zakaźnych 86 211 91 47    
    BLOK OPERACYJNY  
Poradnia Zdrowia Psych.   Pielęgniarki 86 211 91 57
Rejestracja 86 211 91 72    
Lekarz 86 211 91 71    
Psychologiczna 86 211 91 17    
       
GINEKOLOGIA   NEONATOLOGIA  
Ordynator 86 211 91 34 Lekarze 86 211 91 23
Lekarze 86 211 91 27 Pielęgniarki 86 272 32 72
Oddziałowa 86 211 91 00 Porodówka 86 211 91 33
Pielęgniarki 86 211 91 28    
Sekretarka 86 211 91 30  ZAKAŹNY  
     Lekarze  86 211 91 46
CHIRURGIA    Oddziałowa  86 211 91 35
Oddziałowa 86 211 91 40    
Pielęgniarki 86 211 91 41  DZIECIĘCY  
Sekretarka 86 211 91 39  Lekarze  86 211 91 36
     Pielęgniarki  86 272 81 28
       
     NPL  86 211 91 76
       
       
       

 

Regulamin

 

 

Mapka