24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

POZ

 

POZ Szpitala Ogólnego świadczy profesjonalną opiekę doświadczonej kadry medycznej  dla dorosłych i dzieci od  poniedziałku do piątku od 08.00 do 18.00, bez kolejek.

W naszych gabinetach przyjmują  lekarze specjaliści medycyny rodzinnej, pediatrzy oraz internista.

W przychodni obowiązuje rejestracja pacjentów. W trak­cie re­je­stra­cji we­ry­fi­ku­jemy pa­cjen­tów w sys­te­mie eWUŚ.

 

Aby za­re­je­stro­wać się w na­szej pla­có­wce należy za­dzwo­nić pod nr tel .:

 

607 821 749

86 272 32 71 (poz. 2)

86 211 91 86

 

Świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują:

 

 • badania, porady lekarskie i teleporady .
 • diagnostykę w zakresie ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (badania laboratoryjne, RTG, USG ) wykonywane w Szpitalu Ogólnym w Grajewie
 • skierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium
 • szczepienia obowiązkowe
 • bilanse zdrowia
 • zabiegi pielęgniarskie (m.in. iniekcje, badanie ekg, pomiary ciśnienia tętniczego)
 • opiekę pielęgniarki środowiskowej i opiekę położnej środowiskowej
 • promocję zdrowia i działalność profilaktyczną, porady lekarskie dotyczące szczepień zalecanych dla dzieci i dorosłych
 • transport sanitarny POZ w nagłych przypadkach- decyzję podejmuje lekarz
 • Wi­zyty do­mowe (wraz z opieką pielęgniarki i położnej)- wszyscy nasi pa­cjenci mają za­pew­nioną opiekę w na­szej przy­chod­ni, a w sy­tu­acjach uza­sad­nio­nych także u sie­bie w domu. Do­ty­czy to rów­nież opieki pie­lę­gniarki oraz położnej.

 

W POZ Szpitala Ogólnego działa punkt szczepień i gabinet zabiegowy w których można wykonać:

 

 • szczepienia nieobowiązkowe dla dzieci
 • badania laboratoryjne ( wyniki są dostępne zwykle tego samego dnia)
 • obowiązkowe szczepienia ochronne określone w kalendarzu szczepień,    refundowane przez NFZ wraz z kwalifikacja lekarską do szczepienia
 • szczepienia dla dorosłych
 • demonstracje - jak prawidłowo wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy , samobadanie piersi ( dostępne fantomy)