24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Dyrekcja

Dyrektor  Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

mgr Marta Romanowska

 tel.  86 211 91 85 (sekretariat)

 e-mail: sekretariat@szpital-grajewo.pl 

 

p.o. Zastępca Dyrktora ds. Lecznictwa Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

lek. med. Adam Leszczyński

 tel.  86 211 91 85 (sekretariat)

 e-mail: sekretariat@szpital-grajewo.pl 

 

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Zdanewicz

 e-mail: ksiegowosc@szpital-grajewo.pl

 tel. 86 211 91 21

 

Naczelna Pielęgniarka

 mgr Beata Szyszkowska

 e-mail: naczelna.pielegniarka@szpital-grajewo.pl

 tel. 86 211 91 91