24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Dyrekcja

P. o. Dyrektora  Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

Marta Romanowska

 tel.  86 211 91 85 (sekretariat)

 

 

Główna Księgowa

Małgorzata Zdanewicz

 e-mail: ksiegowosc@szpital-grajewo.pl

 tel. 86 211 91 211

 

 

Naczelna Pielęgniarka

 mgr Beata Szyszkowska

 e-mail: naczelna.pielegniarka@szpital-grajewo.pl

 tel. 86 272 32 71