24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Oddział położniczo – ginekologiczny z Pododdziałem noworodkowym

KOORDYNATOR ODDZIAŁU:

Dr n. med. Zdzisław Gołaszewski  specjalista II st. z położnictwa i ginekologii

 

POŁOŻNA ODDZIAŁOWA:

poł. spec. Konopko Danuta

Sekretariat - tel. 86 211 91 30

e- mail: ginekologiczny@szpital-grajewo.pl

e- mail: noworodki@szpital-grajewo.pl

 

Telefony:

Ordynator

86 211 91 34

 

Lekarze 86 211 91 27

 

Oddziałowa 86 211 91 00

 

Pielęgniarki 86 211 91 28

 

 

Zaufaj nam,  jesteśmy tu aby Ci pomóc

Rozwój położnictwa i ginekologii w powiecie grajewskim i sąsiedniej części województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego nierozerwalnie łączy się ze Szpitalem im. W. Ginela w Grajewie. W tej jednostce podstawową wartością jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa i serdeczności, a dobro pacjentki i jej nowonarodzonej pociechy jest naszym jedynym przesłaniem.

Położnictwo i Ginekologia w Grajewie to:

 • możliwość porodu w komfortowej Sali Porodowej w towarzystwie osób najbliższych,
 • znieczulenie porodu przy współudziale lekarza anestezjologa oraz alternatywne sposoby terapii bólu porodowego w tym metodą wziewną,
 • kompleksowy zakres świadczeń w przebiegu ciąży, porodu i połogu z uwzględnieniem wysokospecjalistycznych procedur w terapii ciąży zagrożonej i noworodka/usg doppler, usg prenatalne,
 • diagnostyka, profilaktyka jak również postępowanie terapeutyczne w schorzeniach ginekologicznych w tym operacje histeroskopowe i laparoskopowe. Leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego, zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej, plastyki krocza i sromu z korektą przepony miednicy małej,
 • możliwość skorzystania z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni K w tym profilaktyka i diagnostyka schorzeń gruczołu piersiowego, usg piersi,
 • stała współpraca z ośrodkami referencyjnymi szczebla wojewódzkiego i akademickiego w Białymstoku i Łomży.

 

1.Kadra

Świadczenia zdrowotne w dziedzinie położnictwa i ginekologii realizowane są przez uprawniony podmiot leczniczy  "Z.Gołaszewski i Partnerzy - Lekarze Specjaliści - Spółka Partnerska - Białystok"

 • Koordynator Oddziału - Dr n. med. Zdzisław Gołaszewski - specjalista II st. z położnictwa i ginekologii.
 • Jerzy Grzybowski - specjalista II st.
 • Cezary Wróblewski - specjalista II st.
 • Ewa Bibik - specjalista II st.
 • Dr n. med. Stanisław Michalak - specjalista II st.
 • Michał Gruca - specalista II st.
 • Leszek Poppe - specalista II st. ( zabiegi endoskopowe)
 • Krzysztof Dariusz Boćkowski - specjalista II st.
 • Neonatologia - Urszula Zawrotna - lekarz specjalista neonatolog
 • Położna Oddziałowa - Poł. spec. Danuta Konopko

 

W oddziale zatrudnionych jest 17 położnych, w tym 3 z wykształceniem wyższym i 14 specjalistek położnictwa i opieki przed i okołoporodowej.

 • Sekretarka med. - Aleksandra Kukier

 

2. Charakterystyka oddziału.

Oddział dysponuje 25 łóżkami.

W ramach oddziału działają:

 • Blok porodowy/klimatyzowany/ - 2 sale porodowe z węzłami sanitarnymi i stanowiskiem do hydroterapii - korzystanie z immersji wodnej w I okresie porodu + Sala operacyjna ciąż cesarskich
 • Neonatologia - sala opieki ciągłej i pośredniej - inkubator, stanowisko resuscytacji noworodka, stanowisko do fototerapii .
 • Położnictwo w systemie rooming : in/matka z dzieckiem/ - 8 łóżek.
 • Sale 2 i 1-osobowe z pełnymi węzłami sanitarnymi
 • Patologia ciąży - 5 łóżek.
 • Ginekologia - 12 łóżek.

 

3. Przyjęcie do Oddziału następuje poprzez SOR / Szpitalny Oddzia? Ratunkowy/ na podstawie skierowań do planowych hospitalizacji. Nie wymagane są skierowania do porodu i w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii. Przy przyjęciu do Szpitala nie obowiązuje zasada rejonizacji.

Pacjentka skierowana do planowej operacji ginekologicznej winna zgłosić się do Szpitala w dniu poprzedzającym zabieg do godz. 16-tej w celu wykonania niezbędnych czynności przygotowawczych oraz wymaganej diagnostyki przedoperacyjnej.

W przypadku posiadania dokumentacji medycznej /karty informacyjne, wyniki badań dodatkowych/ należy przedłożyć w/w dokumenty lekarzowi dyżurnemu. Wskazane jest posiadanie osobistych środków higienicznych oraz odzieży typu szlafrok, koszula nocna, obuwie ochronne.

4. Elementy porządku dnia:

Wydawanie posiłków:

 • Śniadanie - 8.30
 • Obiad - 13.30
 • Kolacja - 17.00

 

5. Odwiedziny

Odwiedziny od 11:00 do 18:00 , prosimy o pojedyncze odwiedzanie pacjentek. Osoby odwiedzające powinny być zdrowe oraz nie powinni przychodzić z dziećmi gdyż choroby wieku dziecięcego są bardzo groźne dla wszystkich noworodków.