24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Rejestracja

W celu umówienia się na pierwszą wizytę, ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy skontaktować się z Rejestracją.  Zapisy odbywają się osobiście, drogą telefoniczną lub przez e-rejestrację. Wyznaczone terminy wizyt i badań są godzinami orientacyjnymi, mogą ulec przesunięciu ze względu na indywidualną potrzebę i stan zdrowia pacjentów.

 

Numer telefonu do Rejestracji poradni specjalistycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie: 

tel. 86 272 31 31, 86 211 91 17.

Czynny od poniedziałku do piątku od. godz. 6:30 - 18:00

 

 

Jednocześnie informujemy, że pacjenci posiadający skierowanie do lekarza specjalisty w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, zapisując się w kolejce oczekujących na udzielnie świadczenia zdrowotnego zobowiązani są  do dostarczenia w ciągu 14 dni oryginału skierowania.

Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących.

Oryginał skierowania pacjent może dostarczyć: osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.