24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Zasady sprawowania opieki nad pacjentem

W trakcie pobytu na oddziale szpitalnym Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej przez osoby wskazane (bliższa i dalsza rodzina, przyjaciele, opiekunowie).

Sprawowanie opieki wykonuje się w godzinach odwiedzin, w uzasadnionych przypadkach np. potrzeba dodatkowej opieki lub tzw. czuwania, pobyt opiekuna po uzgodnieniu z lekarzem.

Włączenie ww. osób w opiekę powinno być możliwie najszersze, lecz nie obciążające innych pacjentów. Opieka świadczona jest dobrowolnie i nie ma charakteru przymusu.

Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Osoby sprawujące opiekę lub pacjentem proszone są o poinformowanie lekarza/pielęgniarki o planowanym zakresie opieki, czasie i miejscu jej wykonywania.

Osoba wskazana przez pacjenta ustala zakres czynności opiekuńczych z lekarzem, pielęgniarką w danym oddziale.

Na oddziałach, na których przebywają dzieci, opiekę nad nimi mogą sprawować przedstawiciele ustawowi (lub inne osoby, upoważnione na podstawie przepisów prawa), a także osoby wskazane personelowi Szpitala bezpośrednio przez ww. opiekunów prawnych. Możliwy jest pobyt całodobowy rodzica z dzieckiem.

Wyżej wymienione zasady nie odnoszą się do oddziałów pooperacyjnych i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

 

Przez opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w oddziałach szpitalnych rozumie się,

w szczególności:

  • Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych; czytanie na głos książek/gazet, dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,
  • Zapewnienie troski, bliskości i poczucia bezpieczeństwa,
  • Pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
  • Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: wymiana pieluch, pielucho majtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry, toaleta p/odleżynowa,
  • Zmiana bielizny osobistej i pościelowej, słanie łóżka,
  • Pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów zgodnie z dietą (wyjątek: pacjenci nieprzytomni i mający problemy z połykaniem),
  • Pomoc w chodzeniu, staniu, wstawaniu z łóżka, siadaniu, zmianie pozycji (odwracania na boki, oklepywanie), wożenie na wózku inwalidzkim,
  • Uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem.