24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Oferty Pracy dla Pielęgniarek

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy

na umowę o pracę, kontrakt, umowę zlecenie.

 

Oferujemy:

-atrakcyjne wynagrodzenie,

- forma zatrudnienia do uzgodnienia - według indywidualnych preferencji,

- wsparcie zespołu i przyjazną atmosferę,

- możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkoleniach.

 

Oferty proszę kierować na adres:

Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo.

kadry@szpital-grajewo.pl

tel. 86 211 91 26

 

Do oferty należy dołączyć:

  1. CV;
  2. Kopia dowodu osobistego;
  3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie;
  4. Kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
  5. Oświadczenie o niekaralności;
  6. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej:
  • -zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG);
  • -kopia wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich/indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez oferenta. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo.

 

 

W temacie wiadomości prosimy napisać „pielęgniarka”