24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

ZO 09/21

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego i niemedycznego oraz wykonanie prac dostosowawczych Centralnej Sterylizatorni Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.