24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

ZO 06/20 Ulotki/plakaty

Zapraszamy do składania ofert na postępowanie na wykonanie projektu ulotek i plakatów wraz z ich wydrukowaniem i dostarczeniem do siedziby Zamawiającego

  

UWAGA:

Modyfikacja zapytania ofertowego z dn. 16.09.2020 r.

Zmiana terminu składania ofert: 22.09.2020 r. godz. 10:00

 

Termin składania ofert:

18.09.2020 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert tego samego dnia godz. 10:15 - pok. 113 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

 

 

Wszystkie informacje w załącznikach.