24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

ZO 10/21

Zapytanie ofertowe na stworzenie na rzecz Zamawiającego procedur z zakresu zamówień publicznych oraz bieżącą obsługę procesów udzielania zamówień publicznych przez Zamawiającego