24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

ZO 09/20

Zaproszenie do składania ofert na zainstalowanie płatnej telewizji szpitalnej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie

 

 Dnia 12.01.2021 r. Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

 Zamawiający dnia 08.01.2021 r. publikuje wyjasnienia do treści zapytania ofertowego.

Zamawiający ponownie przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 12.01.2021 r. do godz. 12:00. Otwarcie tego samego dnia o godz. 12:30.

 

Termin składania ofert: 28.12.2020 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 28.12.2020 r. godz. 12:30

 

Informacje w załącznikach.