ZP 05-18

ZP05-18  - Zakup wraz z sukcesywną dostawą aspiracyjno-próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnych materiałów laboratoryjnych. Z