ZP 03/18

ZP 03/18 - Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego